Introductie

Hé, je staat niet alleen, hoor!

Alleenstaanden zijn er in alle soorten en leeftijden. Welke zijn dat bijvoorbeeld?

  • Nooit getrouwd geweest
  • Gescheiden
  • Partner overleden
  • Niet samenwonend met partner
  • Alleenstaande ouder
  • Jongere alleenstaande
  • Oudere alleenstaande

Andere omschrijvingen voor alleenstaanden zijn bijvoorbeeld:
– Zij die de meeste vrienden hebben maar toch het meest eenzaam zijn
– Zij die alleen slapen maar het meest actieve liefdesleven kennen
– Zij die over de hoogste inkomens beschikken maar het minst op de bank hebben staan (Zo worden ze dus door de niet-alleenstaande gezien)

In Nederland leven circa 2,3 miljoen mensen alleen, dit is een half miljoen meer dan tien jaar geleden. De verwachting is dat dit aantal in 2025 ruim 3 miljoen zal zijn. Onder de dertig- en veertigjarigen is het aantal alleenstaande mannen aanzienlijk groter dan het aantal alleenstaande vrouwen, maar boven de 45 jaar stijgt het aantal alleenstaande vrouwen. Onder de 75-jarigen zijn er viermaal zoveel alleenstaande vrouwen als mannen.

Alleen door het leven gaan kan leuk zijn en vol actie, maar net zo goed deprimerend en eenzaam, of gewoon saai, waarschijnlijk echter van dit alles een beetje, net zoals bij alle andere leefwijzen.

Alleen leven kan een bewuste keuze zijn of het is gewoon zo gegroeid. Hoe dan ook, geldzaken zullen altijd belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de noodzaak verzekeringen af te sluiten, pensioenregelingen te treffen of eventueel een testament op te stellen. Dus of het nu wel of niet je keuze is geweest om alleen door het leven te gaan, neem in elk geval wel de beslissing om slimme financiële maatregelen te treffen. En dit is precies de goede plaats om hiermee aan de slag te gaan.