Introductie

De periode waarin twee partners besluiten te gaan scheiden is vaak erg chaotisch. Emoties spelen in deze tijd een grote rol. Verdriet, boosheid en vooral veel zorgen over de toekomst. Een toekomst die voor een groot deel afhangt van de beslissingen die genomen worden juist in deze moeilijke periode. Vooral op financieel gebied.

De enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding en scheiding van tafel en bed is duurzame ontwrichting. We spreken over een duurzame ontwrichting wanneer de verhoudingen binnen een huwelijk zo slecht zijn geworden dat het onmogelijk is nog langer bij elkaar te blijven. Het is in Nederland niet verplicht een bepaalde periode getrouwd te zijn geweest voor u een scheiding aanvraagt. Dit kan op elk moment na de huwelijkssluiting. U kunt kiezen voor een algehele echtscheiding of voor een scheiding van tafel en bed. Bij een echtscheiding wordt het huwelijk volledig beëindigd. Dit wil zeggen dat alle juridische banden die u en uw partner samen hebben worden verbroken. Hiervoor moet u naar de rechter en hebt u een advocaat nodig. Een scheiding kunt u samen met u partner aanvragen maar u kunt het ook alleen doen. Als alles naar behoren is afgerond kunt u, als u dat wilt, eventueel hertrouwen.

Bij een scheiding van tafel en bed blijft u, wettelijk gezien, getrouwd. Maar in dit geval bent u niet meer verplicht om samen in dezelfde woning te wonen. De meeste andere rechten en plichten van het huwelijk blijven echter gewoon bestaan. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor diegene voor wie het samenwonen onmogelijk is geworden of wanneer u om financiële of godsdienstige redenen niet wilt besluiten tot een echtscheiding. Natuurlijk is het altijd nog mogelijk een scheiding van tafel en bed definitief te maken.

In dit geval vraagt u de rechter, middels een advocaat, om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. In het geval dat beide partners verzoeken om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed geldt er geen termijn. Is dit verzoek echter éénzijdig dan kan dit pas als de scheiding van tafel en bed tenminste drie jaar heeft geduurd. De rechter kan deze termijn verkorten tot één jaar. Is de ontbinding eenmaal definitief is het eventueel weer mogelijk om te hertrouwen.