Introductie

Een veiliger manier om uw vermogen te laten groeien dan sparen is er waarschijnlijk niet. Sceptici zullen meteen antwoorden: “en een langzamere ook niet”. Klopt. Het rendement op spaarrekeningen is in veel gevallen lager dan het rendement op beleggingen. Maar aan de andere kant weet iemand die zijn geld op een spaarrekening heeft gezet precies wat hij na een aantal jaren aan inleg en rente heeft opgebouwd. Iets waar een belegger alleen maar kan dromen. Sparen is dus een bijzonder belangrijk onderdeel van uw persoonlijke financiële planning. U bouwt door te sparen vermogen op om uw persoonlijke doelen te realiseren, en het biedt zekerheid. En wat is er verstandiger in een planning dan zekerheid? Tot slot is sparen eenvoudig; om goed te kunnen sparen is totaal geen financiële kennis en inzicht nodig. Alleen motivatie.

Wanneer sparen? 
Als sparen risicoloos is en weinig oplevert, dan wordt het ook duidelijk onder welke omstandigheden het zinvol is om te sparen. Als er namelijk geen risico gelopen mag worden. Stel, u heeft 10.000 gulden en tekent vandaag een contract waarbij over een halfjaar 10.000 euro betaald moet worden. U kunt dan die 10.000 nog snel even investeren in aandelen, maar het risico bestaat dat over een half jaar de koers van die aandelen beduidend lager is. Daardoor kan de 10.000 euro niet meer betaald worden. In zo’n geval is de enige juiste oplossing het geld naar de bank te brengen. Dan wordt namelijk geen risico gelopen.