Kosten

Een gerechtelijke procedure kost geld. U dient bijvoorbeeld een bijdrage te betalen in de kosten van de rechtspraak, het griffierecht. Verder bent u verplicht, als u wilt scheiden of uw huwelijk na een scheiding van tafel en bed wilt laten ontbinden, een advocaat te nemen. Hij vertegenwoordigt u tijdens de zitting van de rechtbank en zorgt er voor dat de juiste stukken voor de procedure op tijd bij de rechtbank terechtkomen. Als uw partner en u het denken samen eens te worden over de gevolgen van de scheiding hoeft u maar één advocaat te nemen. In andere gevallen dient u allebei een eigen advocaat te nemen.

Bent u financieel niet in staat de kosten van een advocaat te betalen dan kunt u op het gemeentehuis van uw woonplaats een “verklaring omtrent inkomen en vermogen” (VIV) te halen. (Als u van een bijstandsuitkering leeft hebt u geen VIV nodig. U dient dan enkel een “Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers” op te sturen). Deze laat u door uw advocaat opsturen naar de Raad voor de Rechtsbijstand. U krijgt dan een zogenaamde “toegevoegd” advocaat, wat in houdt dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U komt dan ook in aanmerking voor een vermindering van het griffierecht. U moet wel een eigen bijdrage betalen en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.